Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Duben 2018

MŠMT: Legislativní úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Publikujeme návrhy legislativních úprav „inkluzivní“ vyhlášky MŠMT č. 27/2016 s vyznačením navrhovaných změn a odůvodněním. Tyto dokumenty byly rozeslány jako materiál k zítřejšímu semináři „Legislativní úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb.“, který se koná na MŠMT. (Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o návrhy, které ještě musejí projít vnějším připomínkovým řízením…)
Celý příspěvek »


AKTUÁLNÍ TÉMA: Společné vzdělávání (inkluze)

Oficiální informace ke společnému vzdělávání (inkluzi)

AKTUÁLNÍ TÉMA: GDPR

Nepodlehněte předraženým nabídkám různých komerčních firem a vyčkejte, až bude k dispozici dostatek informací…


AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize Rámcových vzdělávacích programů

Revize rámcových vzdělávacích programů by měla začít vyhodnocením přínosů a problémů spojených s přechodem na dvoustupňové kurikulum (RVP-ŠVP). To se ale nestalo. Dalším krokem by měla být diskuze o Národním programu vzdělávání, který stále neexistuje, přestože to požaduje školský zákon. Ani to se neděje. Místo toho se začalo zprostředka – máme novou verzi vzdělávací oblasti ICT, „analýzy“ k průřezovým tématům, pracuje se na očekávaných výsledcích učení v matematice od mateřských škol až po maturitní obory SŠ. Víme, že v nové verzi RVP nebude učivo. A to je vše. Zbytek probíhá v utajení…

Oficiální informace:

Ankety:

Celý příspěvek »